Lista aktualności Lista aktualności

Posadzimy ponad 0,7 mln drzew

W tym roku mamy w planach odnowienie lasu na powierzchni ponad 105 ha.

Każdego roku w Lasach Państwowych sadzi się ponad 500 mln drzew.

W Nadleśnictwie Zwierzyniec posadzimy w tym roku prawie 0,7 mln szt. sadzonek.

Podobnie dzieje się w każdym z 430 nadleśnictw w kraju. Wiosenna akcja odnowieniowa to poważna operacja logistyczna na którą składa się m.in. wcześniejsze przygotowanie powierzchni do sadzenia, produkcja i przygotowanie sadzonek oraz ich posadzenie. Tą ostatnią czynność należy wykonać w ściśle określonym czasie wyprzedzającym okres wegetacyjny.

 

Przygotowanie gleby, które prezentujemy na zdjęciu i na filmie powyżej, to jeden z etapów odnowienia lasu. Po pozyskaniu drewna, które związane jest z wycięciem dojrzałego drzewostanu, w okresie maksymalnie do 5 lat na otwartej powierzchni zrębowej, lub jeszcze od okapem osłaniającego drzewostanu, podejmujemy prace nad uzyskaniem nowego pokolenia lasu. Jego skład gatunkowy musi być dostosowany m.in. do warunków glebowych i wilgotnościowych. Skład gatunkowy dobierany jest do możliwości siedliska.

Odnowienie lasu uzyskujemy dwojako - w sposób naturalny lub sztuczny. Ten drugi obecnie przeważa, ale podejmujemy ciągłe starania aby zwiększać udział odnowień naturalnych. Polegają one na tym, że nowe pokolenie lasu uzyskujemy z obsiewu sąsiedniego drzewostanu. Aby naturalne procesy ułatwić i w tym wypadku przygotowujemy glebę na przyjęcie nasion. Reszta zależy już od sił przyrody (urodzaju nasion, warunków wilgotnościowych).

Jeżeli uzyskanie odnowienia naturalnego nie jest możliwe, nie udało się lub pożądanym składem gatunkowym jest inny niż sąsiedni drzewostan (bo mamy np. bogatsze siedlisko dla innych gatunków), wtedy sięgamy do odnowień sztucznych, które polegają na sadzeniu ręką człowieka. Prawidłowe sadzenie warunkuje wzrost przyszłego drzewostanu, który będzie trwał kolejne 100 lub więcej lat. W celu przeprowadzenia odnowień sztucznych kilka lat wcześniej musimy jednak zebrać nasiona i wyhodować sadzonki w szkółce leśnej. Jest to sposób bardziej kosztowny i mniej naturalny więc staramy się go używać tylko wtedy kiedy musimy.

W niektórych wypadkach charakterystyczne dla Roztocza ukształtowanie terenu powoduje, że akcja odnowieniowa wymaga bardzo ciężkiej pracy osób, które wykonują sadzenie.

 

Fakty dotyczące odnowień:

- każda powierzchnia gdzie pozyskano drewno jest odnawiana w ciągu 5 lat,

- sadzimy w Lasach Państwowych ponad 500 mln drzew rocznie,

- sadzimy gatunki rodzime i zgodne z siedliskami,

- w drzewostanach w czasie wzrostu różnice pomiędzy odnowieniem sztucznym i naturalnym zanikają.

 

W Polsce nie tylko nie ubywa, a corocznie przybywa powierzchni lasów co dzieje się m.in. za sprawą zalesień - od odnowień odróżnia je to, że wykonywane są na pow. gdzie do tej pory lasu nie było (np. była uprawiana rolniczo). W ten sposób lesistość kraju (odsetek pow. pokrytej lasem) wzrasta i zbliża się do poziomu 30% (jest to cel przewidziany do osiągnięcia w 2020 r, w 2050 - planowane jest 33%).

 

O tym jak posadzić własne drzewo dowiecie się z naszego leśnego cyklu filmów "Oblicza lasów"

Zapraszamy do oglądania i sadzenia własnych drzew!