Lista aktualności Lista aktualności

Kornik w naszych lasach

 

W ostatnich latach narasta intensywność pojawiania się kornika ostrozębnego w lasach sosnowych, które przeważają w naszym regionie. Problem dotyczy nie tylko lasów państwowych ale również lasów prywatnych.

Kornik zasiedla drzewa iglaste, zarówno gałęzie jak i strzały, wierzchołki oraz gałęzie usuniętych drzew, a także nieokorowane drewno na składnicach w tartakach.

Możliwe do zaobserwowania we wczesnowiosennym okresie są przebarwienia koron, szarzejący odcień igliwia, w okresie letnim – korona staje się ruda, a korowina nad żerowiskiem  pęka i odstaje.

Zwalczanie polega na wycinaniu i wywożeniu drzew zasiedlonych przez korniki. Drzewa te należy usunąć przed odlotem korników, by zabezpieczyć w ten sposób pozostałe drzewa.

Do naturalnych wrogów należy dzięcioł, grzyby, owady drapieżne i warunki atmosferyczne.

Zdarza się również, że całkowite pozbycie się szkodnika w ten sposób jest niemożliwe, należy wtedy okorować drzewo i spalić korę.

Stosuje się również różnego rodzaju pułapki, w tym pułapki z syntetycznym feromonem agregacyjnym.