Lista aktualności Lista aktualności

Przyroda i jej pomniki w małych ojczyznach

Na terenie Zwierzyńca w dniach 9 i 10 czerwca odbyło się spotkanie przedstawicieli towarzystw regionalnych, naukowców, przyrodników, leśników i władz samorządowych.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych, współorganizatorzy to: Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca, Nadleśnictwo Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy, Miasto Zwierzyniec, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu.

Było to bardzo ważne wydarzenie społeczno-kulturowe województwa lubelskiego, które przybliżyło uczestnikom informacje o przyrodzie i jej znaczeniu w społeczności lokalnej. Odbyły się prelekcje naukowe, referaty, dyskusje, wydarzenia artystyczne oraz poznawanie urokliwej natury i architektury na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zwierzyńca i okolic. Szczególny podziw wzbudziła Wyłuszczarnia Nasion na terenie Regionalnego Banku Genów w Zwierzyńcu.

Na konferencji na terenie obiektu Roztoczańskiego Parku Narodowego zostały wygłoszone referaty na następujące tematy:

„Przyroda realnością czy fikcją” - wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, z KUL;

„ Zasady indywiduacji obiektów świata przyrody” - wygłosił prof. dr hab. Zenon Roskal, z KUL;

„Obiekty przyrody jako nośniki znaczeń symbolicznych” - wygłosił dr hab. Dariusz Wadowski, z KUL.

„Podstawowe pojęcia przyrodnicze” - wygłosił mgr inż. Ryszard Teterycz – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec,

„ Ochrona przyrody w lasach Lubelszcyzny” – wygłosił mgr inż.  Ryszard Teterycz – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec,

„Roztoczański Park Narodowy rdzeniem systemu ochrony Roztocza” - wygłosił mgr inż. Andrzej Tittenbrun - dyrektor Roztaczańskiego Parku Narodowego.