Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z zakresu hodowli lasu

13 listopada 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu cięć pielęgnacyjnych i zasad prowadzenia rębni.

Szkolenie dla Służby Leśnej prowadził Zastępca nadleśniczego Ryszard Teterycz. Na terenie 3 leśnictw Wólka, Adamów i Debry uczestnicy mieli okazję poglębienia swojej wiedzy podczas wizytacji wielu powierzchni leśnych gdzie wykonano już wzorowo zabiegi pielęgnacyjne tzw. czyszczeń późnych (w młodych drzewostanach gdzie skupiamy się na eliminowaniu drzew o niepożądanych cechach) oraz gdzie prowadzono tzw. rębnię (jest to sposób uzyskania nowego pokolenia lasu tzw. odnowienia w miejscu gdzie dojrzały drzewostan użytkuje się w celu pozyskania drewna).

W leśnictwie Adamów wizytowano ponadto powierzchnię gdzie prowadzona jest restytucja cisa (w 2016 r. wysadzono ponad 1000 szt. sadzonek w celu przywrócenia tego gatunku na tym terenie) oraz powierzchnię gdzie testowane są drzewa mateczne jodły pospolitej (jest to jedno z 2 takich miejsc w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie - od 2012 r. sadzonki drzew podlegają okresowym ocenom w kierunku wytypowania najlepszych genotypów występujacych w kraju). 

 

  

Ostatnim punktem szkolenia była wizyta w Muzeum Historycznym w Bondyrzu oraz projekcja filmu o Powstaniu Zamojskim.