Lista aktualności Lista aktualności

Zwierzynieckie wilki - film

Badania nad wpływem dróg leśnych na zachowania jeleni i saren - obserwacje przez fotopułapki.

W okresie od jesieni 2017 do wiosny 2018 naukowcy z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Hedmark University of Applied Sciences (Norwegia) przeprowadzili na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec i Roztoczańskiego Parku Narodowego eksperyment szacujący rolę presji łowieckiej w unikaniu środowisk usytuowanych w pobliżu dróg oraz w strategiach żerowania jeleni i saren w ekosystemach leśnych.

 

Drogi leśne mają silny wpływ na zachowanie jeleniowatych i ich presję na ekosystem leśny. Zazwyczaj jelenie i sarny unikają dróg, pokonują je szybkim tempem i żerują w pewnym oddaleniu od nich. Niestety, jak dotąd, nie jest znany mechanizm tego zjawiska, najprawdopodobniej ma na to wpływ presja łowiecka, jednakże brak jest empirycznych na to dowodów. Celem przetestowania hipotezy podjęto wymienione badania naukowe.

 

W tym celu w dwóch ekosystemach leśnych różniących się intensywnością presji łowieckiej (Nadleśnictwo Zwierzyniec vs Roztoczański Park Narodowy) w gradiencie trzech odległości od drogi (blisko 15m, średnio daleko – 50m i daleko – 175m) założono placówki na których jesienią 2017 roku wysadzono po 9 sadzonek dębu. W kwietniu 2018 roku zebrano dane odnośnie wpływu w/w czynników na presję jeleniowatych szacowaną liczbą zgryzionych sadzonek. Dodatkowo prze cały okres eksperymentu monitorowano wybrane placówki za pomocą fotopułapek, które rejestrowały zachowanie pojawiających się tam zwierząt.  Posługując się metodą „pellet group” analizowano wykorzystanie środowiska przez jelenie i sarny w zależności od odległości od drogi. Oprócz jeleni i saren, których zachowanie było przedmiotem badań, zarejestrowano także aktywność innych zwierząt, m.in. dzików, wilków oraz ptaków drapieżnych.  W chwili obecnej zebrane dane są w trakcie analiz.

 

Dzięki uprzejmości IBL prezentujemy dwa wycinki obrazów zarejestrowanych z użyciem fotopułapki w Leśnictwie Adamów.